Nastupi

Nastavljajući tradiciju sakralnog i pučkog pjevanja Staroga Grada na  otoku Hvaru Faroski kantaduri nastupali su na mnogim značajnim svjetskim festivalima i manifestacijama iz kojih valja svakako izdvojiti nastup 2000.g. na festivalu sakralne glazbe Sacred voices (Sveti glasovi) u Londonu. Spomenuti festival okupljao je izvođače iz raznih dijelova svijeta koji su predstavljali pojedine religije, a Faroski kantaduri bili su jedini predstavnici katoličanstva. Treba spomenuti nastupe 2006.g. na Festivalu stare i sakralne glazbe u francuskom Ambronay-u i te iste godine u Patras-u, Europskoj prijestolnici kulture za 2006. godinu. Faroski kantaduri su dva puta gostovali u SAD-u, 1998. i 2001.godine.

Spomenuti i svi ostali nastupi poredani su niže kronološkim redom:
1. 15.03.1995.g. Split, konkatedrala sv. Petra, “Pasionska baština”
2. 01.08.1995.g. Jelsa, Trg sv. Ivana, “Dani Antuna Dobronića”
3. 12.08.1995.g. Stari Grad, Trg sv. Stjepana
4. 13.02.1996.g. Zagreb, crkva sv. Katarine
5. 01.08.1996.g. Hvar, Trg sv. Stjepana
6. 09.08.1996.g. Vrboska, crkva-tvrđava sv. Marije
7. 13.09.1996.g. Rijeka, katedrala sv. Vida
8. 14.08.1996.g. Volosko, crkva sv. Ane
9. 15.09.1996.g. Hvar, katedrala sv. Stjepana I. pape i mučenika
10. 16.02.1997.g. München, st. Michaelskirche
11. 20.03.1997.g. Zagreb, crkva sv. Križa, “Pasionska baština”
12. 11.05.1997.g. Hvar, katedrala sv. Stjepana I. pape i mučenika
13. 08.08.1997.g. Vrboska, crkva-tvrđava sv. Marije, “Varbovačko lito”
14. 14.09.1997.g. Hvar, katedrala sv. Stjepana I. pape i mučenika
15. 28.02.1998.g. New Jersey, st. John Baptist Church
16. 01.03.1998.g. New York, st. Cyril and Methodius Church
17. 02.03.1998.g. New York, Chatolic Center at New York University
18. 03.03.1998.g. New York, Columbia University-Phylosophy Hall
19. 07.03.1998.g. Steelton, Pennsylvania, st. Mary`s Croatian Church
20. 08.03.1998.g. Betlehem, Pennsylvania, st. Joseph Church
21. 07.05.1998.g. Hvar, katedrala sv. Stjepana I. pape i mučenika
22. 09.08.1998.g. Vrboska, crkva-tvrđava sv. Marije, “Varbovačko lito”
23. 02.10.1998.g. Stari Grad, župna crkva sv. Stjepana
24. 04.10.1998.g. Split, Žnjan, pastoralni pohod pape Ivana Pavla II.
25. 21.03.1999.g. Široki Brijeg, svetište Uznesenja B D M
26. 22.03.1999.g. Međugorje, crkva sv. Jakova
27. 10.07.1999.g. Hvar, katedrala sv. Stjepana I. pape i mučenika
28. 26.07.1999.g. Stari Grad, dominikanski samostan sv. Petra mučenika
29. 27.07.1999.g. Stari Grad, dominikanski samostan sv. Petra mučenika
30. 08.08.1999.g. Trpanj, crkva sv. Petra i Pavla
31. 26.03.2000.g. Dubrovnik, crkva Franjevačkog samostana Male braće
32. 14.04.2000.g. Vicenza, Abbazia di S. Agostino
33. 16.04.2000.g. Milano, chiesa di S. Fidele
34. 22.04.2000.g. Stari Grad, Hrvatski dom, promocija CD-a “Za križem”
35. 08.05.2000.g. Velké Opatovice, Kostel sv. Jiří
36. 28.06.2000.g. London, festival sakralne glazbe “Sacred voices”
37. 30.06.2000.g. London, Imperial War Museum (“Sacred voices”)
38. 01.07.2000.g. London, Regent`s Park (“Sacred voices”)
39. 02.07.2000.g. London, Regent`s Park (“Sacred voices”)
40. 04.07.2000.g. London, October Gallery (“Sacred voices”)
41. 04.07.2000.g. London, George Tomlinson School (“Sacred voices”)
42. 05.07.2000.g. London, Imperial War Museum (“Sacred voices”)
43. 06.07.2000.g. London, Imperial War Museum (“Sacred voices”)
44. 06.07.2000.g. London, The Roundhouse (“Sacred voices”)
45. 07.07.2000.g. London, Union Chapel (“Sacred voices”)
46. 08.07.2000.g. London, Richmond Riverside (“Sacred voices”)
47. 09.07.2000.g. London, Richmond Riverside (“Sacred voices”)
48. 15.07.2000.g. Stari Grad, snimanje filma Petra Krelje “Sveti glasi”
49. 17.07.2000.g. Omiš, Trg Stjepana Radića, 34. FDK
50. 07.08.2000.g. Stari Grad, dominikanski samostan sv. Petra mučenika
51. 11.08.2000.g. Trpanj, crkva sv. Petra i Pavla
52. 12.08.2000.g. Orebić, crkva Pomoćnice kršćana
53. 17.08.2000.g. Bol, crkva Gospe Karmelske, “Bolsko lito 2000.”
54. 04.03.2001.g. Međugorje, crkva sv. Jakova
55. 15.03.2001.g. Pariz, Église Sainte-Elisabeth
56. 16.03.2001.g. Pariz, Église Sainte-Elisabeth
57. 18.03.2001.g. Steelton, Pennsylvania, st. Mary`s Croatian Church
58. 19.03.2001.g. New York, palača Ujedinjenih naroda UN
59. 20.03.2001.g. New York, Holy Trinity Chapel-NY University
60. 25.03.2001.g. New York, st. Cyril and Methodius Church
61. 22.06.2001.g. Budimpešta, galerija “Szent Mihaly”
62. 23.06.2001.g. Szentendre, crkva Szent István
63. 20.07.2001.g. Vela Luka, trg pred crkvom sv. Josipa
64. 03.08.2001.g. Jelsa, Trg sv. Ivana, “Večeri Antuna Dobronića”
65. 09.08.2001.g. Vrboska, crkva-tvrđava sv. Marije, “Varbovačko lito”
66. 12.08.2001.g. Stari Grad, dominikanski samostan sv. Petra mučenika
67. 11.09.2001.g. Stari Grad, crkva sv. Ivana
68. 21.10.2001.g. Zagreb, crkva sv. Blaža
69. 06.12.2001.g. Komiža, Hrvatski dom
70. 02.03.2002.g. Makarska, katedrala sv. Marka
71. 30.03.2002.g. Stari Grad, crkva sv. Ivana, reizdanje CD-a “Za križem”
72. 20.04.2002.g. Zagreb, crkva sv. Marka, 4. festival sv. Marka
73. 25.04.2002.g. Berlin, Otto-Braun-Sall der Staatsbibliothek zu Berlin
74. 26.04.2002.g. Berlin, Ev. Kirche zum Vaterhaus in Baumschulenweg
75. 27.04.2002.g. Berlin, St. Ludwig-Kirche
76. 28.04.2002.g. Berlin, St. Clemens-Kirche – Kroatische Mission
77. 28.04.2002.g. Potsdam, Ev. Friedenskirche Sanssouci
78. 11.05.2002.g. Calla Millor – Mallorca, Auditòrium Sa Màniga
79. 12.05.2002.g. Eivissa – Ibiza, Processó i cant religiós
80. 12.05.2002.g. Eivissa – Ibiza, Eglésia de Santo Domingo
81. 30.08.2002.g. Szentendre, crkva Szent István
82. 24.08.2002.g. Utrecht, Ste Gertrudis Kathedraal
83. 06.10.2002.g. Stari Grad, dominikanski samostan sv. Petra mučenika
84. 26.10.2002.g. Boskovice, Farni kostel sv. Jakuba Staršiho
85. 15.11.2002.g. Trogir, katedrala sv. Lovre
86. 06.01.2003.g. Svirče, crkva sv. Mandaline
87. 01.03.2003.g. Zagreb, HRT
88. 23.03.2003.g. Zagreb, crkva sv. Mati Slobode
89. 24.03.2003.g. Zagreb, Gradsko kazalište Komedija
90. 29.03.2003.g. Hvar, katedrala sv. Stjepana I. pape i mučenika
91. 08.04.2003.g. Alcalá de Henares, XIII Festival de Arte Sacro
92. 09.04.2003.g. Salamanca, Catedral Nueva
93. 10.04.2003.g. Ciudad Real, Santa Iglesia Catedral Basilica de CR
94. 11.04.2003.g. San Fernando,
95. 12.04.2003.g. Madrid, Catedral de Madrid
96. 03.05.2003.g. Mostar, Hrvatski dom “Herceg Stjepan Kosač”
97. 14.08.2003.g. Stari Grad, dominikanski samostan sv. Petra mučenika
98. 26.08.2003.g. Hvar, katedrala sv. Stjepana I. pape i mučenika
99. 02.02.2004.g. Dubrovnik, dominikanska crkva sv. Dominika
100. 03.02.2004.g. Dubrovnik, Procesija za “Festu sv. Vlaha”
101. 13.03.2004.g. Nebersdorf – Gradišće, crkva Svih Svetih
102. 14.02.2004.g. Unterpullendorf – Gradišće, crkva sv. Bartola
103. 28.03.2004.g. Murter, crkva sv. Mihovila
104. 17.07.2004.g. Malo Grablje, crkva sv. Tudora
105. 06.10.2004.g. Hvar, katedrala sv. Stjepana I. pape i mučenika
106. 26.10.2004.g. Velké Opatovice, Kostel sv. Jiří
107. 26.02.2005.g. Vukovar, franjevačka crkva sv. Filipa i Jakova
108. 27.02.2005.g. Vukovar, franjevačka crkva sv. Filipa i Jakova
109. 05.03.2005.g. Split, katedrala sv. Dujma
110. 16.03.2005.g. Križevci, crkva sv.
111. 17.03.2005.g. Zagreb, mala dvorana Lisinski, 10.g. Faroskih kantadura
112. 18.03.2005.g. Zagreb, foajer HNK, predstavljanje monografije F. k.
113. 18.03.2005.g. Zagreb, Zagrebačka katedrala, 10.g. Faroskih kantadura
114. 12.05.2005.g. Hvar, katedrala sv. Stjepana I. pape i mučenika
115. 19.07.2005.g. Vrboska, crkva-tvrđava sv. Marije, “Varbovačko lito”
116. 09.09.2005.g. Stari Grad, crkva sv. Stjepana, 10.g. Faroskih kantadura
117. 25.03.2006.g. Filež – Gradišće, crkva sv. Lovrenca
118. 26.03.2006.g. Unterpullendorf – Gradišće, crkva sv. Bartola
119. 26.03.2006.g. Oberpullendorf – Gradišće, crkva sv. Klaus Maria Hofbauer
120. 10.06.2006.g. Kanfanar, crkva sv. Silvestra, festival Dvigrad 2006.
121. 07.08.2006.g. Stari Grad, crkva sv. Stjepana
122. 19.09.2006.g. Patras, Art factory, Europska prijestolnica kulture 2006.
123. 01.10.2006.g. Ambronay, Abbatiale d`Ambronay, Francuska
124. 02.02.2007.g. Dubrovnik, Dominikanski samostan
125. 10.03.2007.g. Kotor, crkva sv. Tripuna
126. 25.03.2007.g. Nora, Järnboås kyrka
127. 26.03.2007.g. Avesta, Avesta kyrka
128. 27.03.2007.g. Bjurbäck, Bjurbäcks kyrka
129. 28.03.2007.g. Helsingborg, Gustav Adolf crkva
130. 29.03.2007.g. Oskarshamn, Ceciliakapellet
131. 30.03.2007.g. Šibenik, katedrala sv. Jakova
132. 08.08.2007.g. Stari Grad, dominikanski samostan sv. Petra mučenika
133. 08.03.2008.g. Split, katedrala sv. Dujma
134. 14.03.2008.g. Hvar, katedrala sv. Stjepana I. pape i mučenika
135. 14.05.2008.g. Dubrovnik, crkva Franjevačkog samostana Male braće
136. 13.08.2008.g. Stari Grad, dominikanski samostan sv. Petra mučenika
137. 28.03.2009.g. Zagreb, Bazilika Srca Isusova
138. 17.10.2009.g. Mississauga, crkva Hrvatskih mučenika
139. 18.10.2009.g. Oakville, crkva Presvetog Tojstva
140. 18.10.2009.g. Norval, crkva Kraljice mira
141. 23.10.2009.g. Toronto, crkva Naše gospe kraljice Hrvata
142. 25.10.2009.g. Quebec City, crkva St. Roch, Quebec festival of sacred music
143. 20.06.2010.g. Hvar,katedrala sv. Stjepana I. pape i mučenika
144. 27.06.2010.g. Konavle, Gruda, crkva sv. Trojstva
145. 14.07.2010.g. Milna – otok Brač, crkva Gospe od Blagovijesti
146. 22.03.2014.g. Komiža – otok Vis, crkva sv. Nikole – Mustir

 

 

[mappress mapid=”3″]